GINA SOFTWARE SE STALA VÍTĚZEM ČESKÉ CENY GALILEO MASTERS

Ceny Space Awards jsou završením každoročního ročníku soutěží Copernicus Masters a Galileo Masters. AZO, jako organizátor obou soutěží již osmnáct let propojuje přední instituce, progresivně smýšlející průmyslové podniky, prosperující start-upy a oceněné podnikatele evropské kosmické komunity.

17. 12. 2021 8 min.

Dne 14. prosince 2021 se před mezinárodním publikem konalo slavnostní předávání cen Galileo Masters a Copernicus Masters. Celkem bylo uděleno více než 35 cen a určeno 18 vítězů ceny Galileo Masters v rámci předávání cen Space Awards, pod záštitou představitelů Evropské komise a agentury EUSPA, Evropské kosmické agentury (ESA), Německé agentury pro letectví a kosmonautiku (DLR), Spolkového ministerstva dopravy a datových sítí (BMVI) a Mnichovské obchodní školy spolu s AZO GmbH Oberpfaffenhofen.

Galileo Masters je celosvětová soutěž podporující zavádění technologického pokroku ve formě prospěšných projektů pro společnost, které jsou založeny na základu satelitní navigace. Projekty hodnotí komise složená ze 171 odborníků z celého světa a díky spolupráci s více než 89 globálních partnery, v celkem 28 zemích, je schopna poskytnout podporu nejlepším projektům a pomoci jim v technologickém i obchodním rozvoji. Základním posláním této soutěže je podpora inovátorů, progresivně smýšlejících jedinců nebo firem a jejich motivace k vývoji zajímavých a perspektivních aplikací, které využívají technologie satelitní navigace při každodenním využití.

Satelitní navigace je skutečným nástrojem, který pomáhá v řadě různorodých aplikacích a průmyslových odvětvích, např. v oblastech, jako je zdravotnictví, řízení katastrof, životní prostředí nebo kybernetická bezpečnost.

"Galileo Masters hraje významnou roli v podpoře evropského sektoru vesmírných inovací v oblastech technologií satelitní navigace," komentuje Thorsten Rudolph, generální ředitel společnosti AZO. "Sto nejlepších společností, které vzešly z této celosvětové inovační soutěže, již nyní vytvořilo více než 3 700 pracovních míst a dosáhlo celkového obratu 202 milionů eur v roce 2020. V posledních letech tyto společnosti také získaly přibližně 689 milionů EUR pomocí alternativních forem investice kapitálu."

Challenge: EUSPA Space for Being Safe & Healthy Challenge

GINA Software se stala českým vítězem ceny Galileo Masters. Do projektu byl přihlášen náš projekt First RESPonse, který si klade za cíl pomoci občanům a zdravotníkům vypořádat se s výzvami spojenými s epidemií koronaviru. V průběhu vypuknutí první vlny koronavirové  (2020) se globálně počet počet tísňových volání na tísňové linky se v jednotlivých termínech ztrojnásobil a na to byla potřeba zareagovat.

Vylepšení celého procesu spočívá v souboru vylepšení procesu lékařské pohotovosti – od tísňového volání až po hospitalizaci pacientů. Zatímco v současné době dostávají vozidla zdravotnické záchranné služby aktuální informace pouze prostřednictvím rádiové komunikace, vozidla zapojená do projektu First RESPonse jsou vybavena výjezdovým tabletem GINA, který poskytuje posádkám vždy aktuální informace. Tablet je vybaven emergency navigací, využívající určování polohy pomocí GNSS technologie, a naviguje posádku přesně na místo na místo výjezdu a události. To je užitečné zejména v případech, kdy je při katastrofách narušena celá krajina a tradiční trasy.

V současné době probíhá pilotní provoz celkem se čtyřmi organizacemi, třemi v České republice a jednou v Itálii. Mezi zapojené organizace patří hasičský a záchranný sbor v Brně a zdravotnická záchranná služba v Brně a v Liberci. V průběhu roku 2021 byl projekt First Response využit u více než deseti tisíc výjezdů a událostí.

"Všechny záchranáře, kteří se daného případu účastní, jsme propojili do jedné digitální linky pomocí tabletů instalovaných v autech i ve vrtulnících. Potenciál vidíme na trhu, který může využívat standardní tabletová zařízení pro záchranné složky. Tato zařízení jsou cenově dostupná a snadno se používají. Trh se rychle vyvíjí, protože záchranné složky hledají způsob, jak využívat a využívat sítě 4G a 5G společně s přesnou lokalizací. Bylo změřeno, že digitalizace komunikace může ušetřit až 70 % rádiového přenosu. Také koordinovaná navigace na místo zásahu může být v každém třetím případě rychlejší." Boris Procházka, zakladatel společnosti GINA Software.

Díky implementaci navrhovaného vylepšení lze urychlit celý řetězec předlékařských zdrojů až o 20 % díky plynulému pracovnímu toku, který propojí všechny operátory zapojené do záchranných operací.