Představujeme GINA Tablet 2

V příštím roce uvedeme na trh novou verzi výjezdového tabletu GINA Tablet, který bude obsahovat řadu inovativních funkcí, které byly vyvinuty díky dlouhodobým zkušenostem a přímé spolupráci přímo s hasičskými sbory v ČR.

14. 12. 2020 10 min.

Naše produkty se snažíme neustále inovovat a přinášet užitečné funkcionality, které hasičům pomohou v těch nejnáročnějších situacích, dokážou je nejen rychle a bezpečně dovést na místo zásahu, ale také poskytovat aktuální informace z místa zásahu a výrazně zjednodušit komunikaci s operačním centrem. 

Aplikace GINA Tablet přináší zcela nové uživatelské prostředí, které je založené na nejnovějších vývojových platformách, včetně podpory Androidu 10 a 11. Přitom však zachovává všechny funkce původní aplikace GINA Tabletjako je seznam příjem příkazů k výjezdu, zasílání polohy na KOPIS v reálném čase, popis události, statusy, navigaci na místo zásahupořizování a prohlížení fotografiípřehled zasahujících jednotekdatový sklad a mnoho dalších funkcí. 

Novinkou je napojení moderních technologií, jako jsou například funkce*: 

*Některé funkce jsou dostupné pouze ve vybraných krajích, rozhodnutí o funkčnosti závisí na jednotlivých krajích, zda funkce ve svém kraji jednotkám zpřístupní.

Přinášíme vám aktuální pohled na přehled základních funkcí nově vyvíjené aplikace GINA Tablet.

UDÁLOST 

V záložce událost je vždy zobrazen poslední nebo aktivní výjezd. Po jeho rozkliknutí se otevře detailní výpis k události, kde je kromě adresy zásahu zobrazen typ události, datum vytvoření a aktualizace, popis události a kontakt na osobu, které událost nahlásila. Číslo oznamovatele je možné z aplikace také rovnou vytočit a získat případně přesnější popis místa zásahu. Z detailu události je možné také ihned spustit IZS navigaci Sygic na místo zásahu, případně zobrazit zprávy k události z operačního střediska. 

GINA Tablet 2 Událost

Kromě zvukového alarmu při přijetí výjezdu je také vyvolána notifikace nad ikonou výjezdů, která informuje o novém výjezdu až do potvrzení přijetí události. Aktivní výjezd a jeho stručný popis je viditelný v horní liště aplikace nezávisle na zvolené záložce. 

 

MAPA 

V záložce mapa jsou obsaženy hasičské mapové podklady, místo zásahu, vaše aktuální poloha a případné polohy dalších jednotek, se kterými na události spolupracujete společně s jejich volacími znaky. To usnadňuje koordinaci a také pomůže přesněji lokalizovat místo zásahu. Kliknutím na místo události získáte detailnější popis události. 

GINA Tablet 2 Mapa

Ovládací prvky na levé straně mapy umožňují měnit mapové podklady a přepínat mezi nimi, vycentrovat mapu na vaši aktuální polohu anebo vycentrovat pohled na místo události. Ovládacím tlačítkem u mapy lze také vypnout hlas navigace. 

 

MÍSTO ZÁSAHU 

V záložce místo zásahu je zobrazena trasa k místu zásahu, spolupracující jednotky a lze do ní zakreslovat důležitá data nebo oblasti zásahu, které vidí kromě velitele zásahu i spolupracující jednotky.  

GINA Tablet 2 Místo Zásahu

I zde je možné přepínat mezi několika typy mapových podkladů a případně zobrazovat důležitá data z místa snímaná dronem (např. Při pátracích akcích, rozsáhlých požárech). To usnadňuje orientaci v nepřehledném terénu a také pomůže přesněji mapovat oblast zásahu aktuálními mapovými podklady s detailním přiblížením. 

 

MULTIMÉDIA 

Záložka multimédia slouží k pořizování záznamů z místa zásahu. Novinkou je možnost přímého vysílání videa v reálném čase přímo z tabletu operačnímu středisku. 

GINA Tablet 2 Multimédia

Dále také funkce automatického rozpoznávání dokladů totožnostikde stačí přímo z tabletu naskenovat doklad totožnosti. Data z odkladu jsou rozpoznána a automaticky přepsána a bezpečně uložena k dané události. 

 

DATOVÝ SKLAD 

Datový sklad obsahuje užitečná data jako jsou aktuálních DZP, metodické listy, informace o dopravních prostředcích veřejné dopravy, seznam nebezpečných látek, jejich označení a předepsané postupy hašení.  Databáze osobních vozidel v aplikaci RescarMožnost nahrání vlastních dokumentů pro konkrétní jednotku. Dále lze vyhledat vlastníka nemovitosti jedním kliknutím do katastrální mapy.

GINA Tablet 2 Datový sklad 

NASTAVENÍ 

Nastavení zobrazuje aktuální informace o tabletu, jeho GPS souřadnice a identifikátory. Lze zde měnit úroveň jasu nebo aktivovat automatickou regulaci. Dále je možné měnit nastavení hlasitosti, možnost přepnout tablet do tmavého režimu, zvolit si pozici navigačního panelu nebo kontaktovat technickou podporu přímo z aplikace.

GINA Tablet 2 nastavení 

Aplikace je stále vyvíjena a v průběhu prvního kvartálu roku 2020 bude testována u profesionálních jednotek jednotek a zájemců z řad výherců ADHR.