GINA Smart v boji proti koronaviru

Dramatické šíření viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 narušilo životy, komunity a podniky po celém světě. V boji se šířením tohoto viru spolupracuje mnoho státních i soukromých organizací, které se snaží v této situaci udělat maximum pro stabilizaci situace. Vícero zúčastněných týmů však vyžaduje společnou koordinaci, aby byl postup efektivní a kontrolovaný.

19. 3. 2020 3 min.

GINA je již několik let leaderem v poskytování aplikací pro hasičské záchranné sbory, zdravotnické záchranné služby, mezinárodní neziskové organizace a mnohé další. Stali jsme se nedílnou součástí každodenních výjezdů i životů lidí, kteří pomáhají v ČR i ve světě 

Abychom co nejvíce podpořili koordinaci a sdílení aktuálních informací mezi samotnými jednotkami ale i napříč jednotlivými složkami IZS, ve všech oblastech ČR, rozhodli jsme se nabízet neomezený počet licencí aplikace GINA Smart zdarma po dobu trvání nákazy pro všechny zájemce podílející se na řešení situace.  

Aktuální nabídky využila již ZZS Středočeského kraje a s dalšími složkami jsme v kontaktu. 

Aplikace dokáže zobrazovat aktuální případy a výjezdy, poskytuje informace z operačního střediska daného kraje. V interaktivní mapě dokáže zobrazit polohy všech účastníků daného výjezdu a usnadní jim tak vzájemnou koordinaci i komunikaci. Běží na mobilních operačních systémech Android i iOS.

Se všemi funkcemi aplikace GINA Smart se můžete seznámit v našem produktovém listu. GINA Smart je využívána veliteli hasičských sborů, hejtmany krajů, zástupci obcí, mluvčími HZS a je možné ji poskytnou ve všech krajích, kde GINA působí.

Věříme, že tak budeme moci poskytnout užitečný nástroj všem podílejícím se na boji s touto nákazou a získat tak technologii, na kterou se mohou spolehnout a rychleji tak zastavit její šíření.