Finská Insta Response spolupracuje s českou GINA Software při vývoji systému pro záchranné složky

Insta Response a GINA Software se rozhodli spolupracovat při poskytování komplexního řešení pro zákazníky ze segmentu záchranných složek po celém světě. Zkušenosti s výjezdovými systémy a produktová nabídka společnosti GINA dokonale doplňuje nabídku společnosti Insta Response pro operační střediska. Společně poskytujeme podporu celému řetězci zúčastněných stran s flexibilními a konfigurovatelnými pracovními postupy a vysokým výkonem. Klientům jsme nyní schopni poskytnout tzv. „one stop shop“ v oblasti softwaru pro krizové řízení.

5. 4. 2019 8 min.

Jedinečné funkce Insta Response, jako jsou inteligentní SOPs, dispatch modeling a integrovaná komunikace, usnadňují každodenní práci operátorů a pomáhají jim při správném rozhodování v náročných situacích. Insta Response™ jako tzv. “multi-authority” produkt umožňuje všem záchranářským složkám pracovat ve stejném systému, namísto výměny pouze omezeného počtu informací skrze jednotlivé, separátní systémy. Insta Response™ je originální produkt pro management krizových situací nové generace (NG112). Insta DefSec Oy pokračuje ve vývoji produktu pro stávající zákazníky a zaměřuje se také na mezinárodní trhy.

GINA System je softwarová mapová technologie pro počítače, tablety a mobilní zařízení, která svým uživatelům umožňuje navigaci obtížným terénem, koordinaci týmů a efektivní výměnu informací. Během našeho dlouhého a úzkého partnerství se záchranářskými složkami i mezinárodními nevládními organizacemi se nám podařilo snížit dojezdový čas k událostem, zkrátit čas strávený rádiovou komunikací, zkrátit reakční dobu pro záchranářské vrtulníky, podpořit koordinaci a správné rozhodování při operacích velkého rozsahu a propojit či integrovat nejrůznější aplikace třetích stran a poskytnou tak personálu správné a specifické informace v reálném čase přímo v terénu. Se systémem GINA dorazí záchranáři na místo události rychleji a lépe připraveni a mohou tak poskytovat ještě lepší péči těm, kteří ji opravdu potřebují.

„Navázání spolupráce mezi našimi společnostmi bylo logickým krokem k tomu, abychom našim zákazníkům poskytli nejlepší možné řešení pro jejich náročnou a život zachraňující práci. Výsledkem této spolupráce je produkt volby pro klienty zabývající se bezpečností na celém světě. Insta Response powered by GINA zlepšuje spolehlivost a efektivnost nákladů tím, že poskytuje nástroje pro všechny organizace od malých hráčů po národní sítě veřejného sektoru. Našim partnerům poskytuje robustní operační systém, který může převzít kontrolu nad každým aspektem od příjmu hovorů přes výjezdy až po provoz v terénu.“ říká ředitel Head of Public Safety, viceprezident Marko Savolainen.

„Naším heslem v GINA Software je „záchrana životů skrze technologie“ a tento cíl se snažíme naplnit prostřednictvím vývoje aplikací, které zrychlují a zefektivňují činnost záchranných složek v terénu. Poté, co jsme objevili společnost INSTA, která usiluje o dosažení podobných cílů ale orientuje se na produkty změřené na strategickou úroveň řízení, jsme věděli, že spolupráce bude vzájemně prospěšná. Především však věříme, že výstupem této spolupráce bude produkt, který podstatně pomůže našim partnerům, klientům a všem lidem v nouzi.“  říká Vít Olšák ze společnosti GINA Software. 

Insta a GINA demonstrují společné řešení na konferenci EENA 2019 v Dubrovníku.

 

Insta je finská, soukromá společnost s technologiemi se ziskem 125 milionů EUR a více než 1000 zaměstnanci. Obchodními segmenty společnosti Insta jsou obrana, kybernetická bezpečnost, reakce na mimořádné události, průmyslová digitalizace, autonomní stroje, průmyslová automatizace a avionika. Insta DefSec je součástí Insta Group a má více než 30 let zkušeností s bezpečnostními operačními místnostmi a více než 40 let zkušeností v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Insta je strategickým partnerem Finských Obranných Sil a klíčovým hráčem v bezpečné digitalizaci, která pomáhá zajistit bezpečnější společnost. 

GINA Software s.r.o. je česká, soukromá technologická společnost, která vyvíjí a poskytuje systém řízení bezpečnosti s názvem GINA System. Společnost byla založena v roce 2010 po úspěchu ve světovém finále soutěže Microsoft Imagine Cup a v současné době působí ve více než 35 zemích se svými 40 zaměstnanci. GINA se od roku 2010 podílí na řešení téměř všech závažných humanitárních katastrof, jako je zemětřesení na Haiti, tsunami v Japonsku a ozbrojené konflikty v Africe a na Středním východě. Cílem společnosti je zvýšit efektivitu jak velkoplošných, tak každodenních operací s využitím technologií s cílem minimalizovat škody, předcházet případným ztrátám a zlepšovat řízení informací o misích.