Hasiči Jaderné elektrárny Dukovany využívají výjezdový systém GINA

Hasiči z Jaderné elektrárny Dukovany naplno využívat moderní zásahový systémGINA, který vedle složek IZS používají i mezinárodní složky a organizace OSN a další mezinárodní humanitární organizace ve více než 30 zemích světa.

2. 4. 2019 6 min.

Dukovanským hasičům poskytuje klíčové informace o trase, místech a objektech zásahu ještě před jejich příjezdem a významně tak zkracuje dobu dojezdu i případně samotný zásah. Využitím celoevropského záchranného systému posílila úroveň svého technického vybavení nejen pro plnění svých primárních úkolů v elektrárně, ale i pro obyvatele jejího regionu.

Jaderné elektrárny jsou z pohledu principu výroby elektrické energie a používaných technologií tradičně jedny z nejvyspělejších a nejefektivnějších zařízení. Současně jsou na ně kladeny nejvyšší požadavky na zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Jejich zařízení jsou proto během provozu kontinuálně modernizovány s využitím nových technologií a metod. Stejný princip údržby jako na výrobní zařízení prochází všemi segmenty provozu a zabezpečení.

Přímou součástí jaderných elektráren bývá obvykle také jednotka profesionálních hasičů. Jejich prvořadým úkolem je případný rychlý a účinný zásah a také požární prevence v elektrárně. V Dukovanech slouží v nepřetržitém režimu 64 profesionálních hasičů (ve čtyřech směnách) a díky poloze elektrárny poskytují svoji profesionální pomoc v případě potřeby v okolních obcích v regionu elektrárny na území kraje Jihomoravského a Kraje Vysočina. Nově proto začali využívat výjezdový systém pro snazší koordinaci zasahujících jednotek.

"Při posuzování a výběru vhodného systému jsme kladli důraz na stoprocentní spolehlivost, rozsah dostupných informací, napojení na systém HZS ČR i zkušenosti a fungování v zahraničí" sdělil velitel jednotky HZS JE Dukovany Tomáš Richter.

Od června proto jednotka testovala výjezdový systém GINA, který dnes používá v ostrém provozu. Hasiči tak nyní vidí v tabletu například místo zásahu, co se na místě stalo, kontakt na oznamovatele, nebo vyslané složky IZS, jako je například Policie ČR nebo zdravotní záchranná služba.

Díky propracovanému systému datových vrstev mohou hasiči obsluhovat datový sklad informací o objektech v okolí elektrárny. Informace se pak automaticky zaznamenávají do potřebných databází jaderné elektrárny i hasičského záchranného sboru. Příkladem jsou například fotografie a videozáznamy pořízené z tabletu na místě zásahu, které se automaticky ukládají ke zprávě a jsou ihned k dispozici k dalšímu využití a analýzám, například pro velitele jednotky i operační středisko Hasičskému záchrannému sboru ČR.

"Zásahové automobily a technické prostředky ve výbavě hasičské jednotky Jaderné elektrárny Dukovany byly v rámci tzv. stresstestových opatření kompletně modernizovány a rozšířeny o těžkou techniku pro zvládání důsledků extrémních klimatických vlivů" doplňuje Roman Havlín, ředitel útvaru bezpečnost.

Jen v letošním roce zasahovali dukovanští hasiči společně s jednotkami krajů u 20 zásahů (požárů a dopravních nehod) v okolí a provedli 143 technických pomocí v areálu elektrárny.

 

Zdroj: pozary.cz