Zásahový systém pro Horskou Službu České Republiky | GINA Software

Zásahový systém pro Horskou Službu České Republiky

Cílem projektu bylo vytvořit nové prostředí tísňové linky Horské služby na telefonním čísle 1210 s napojením na mezinárodní tísňovou linku 112.

5 min.

Abstrakt

Cílem projektu bylo vytvořit nové prostředí tísňové linky Horské služby na telefonním čísle 1210 s napojením na mezinárodní tísňovou linku 112. Tento projekt zajišťuje komplexní systém přijetí události, vyslání a koordinaci zásahu Horské služby.

Námi poskytnuté služby

 • A part of the analytical team for setting up the architecture and the operation of the system between the various rescue organizations

• Design, development, installation and maintenance of a system for entering and handling the rescue management system, including training of workers

• Ensure a reliable extension of emergency 112 and 1210 platforms

• Technical and user support 24 hours a day

Stav před realizací

Záchranáři v horách používali pouze radiostanice, bez využití datové sítě. Řešení bylo závislé pouze na jedné technologii. Člověk v tísni se dovolal pouze na dispečink Zdravotnické záchranné služby, která musela obratem kontaktovat dispečink horské služby. Tento dispečink poté musel kontaktovat sloužící osobu v dané lokalitě a předat informace o poloze i úrazu. Toto řešení bylo velmi časově náročné a byl zde velký prostor pro komunikační selhání. Sloužící osoba Horské služby často neměla k dispozici mapu, stejně jako popis a stav zachraňované osoby.

Stav po realizaci

Výjezdy pro jednotlivé záchranáře Horské služby jsou plně digitalizovány a přijímány v aplikace GINA Horská služba. Zdravotnická záchranná služba posílá informace o událostech přímo na danou stanici Horské služby. Zde může rychleji a jednodušeji zjistit sloužící osobu a podle lokality pracovníka vybere ty, kteří jsou místu zásahu nejblíže. Pracovník přijme pomocí aplikace zásah a je tak možné přímo sledovat, jaký je stav zásahu. V případě, že záchranáří v okolí nemohou zásah přijmout, je situace převedena na dispečink dané lokality Horské služby, která vyšle na místo jiný tým. Každý záchranář vidí pomocí mapy v aplikaci pohyb a činnosti ostatních záchranných složek (Hasiči, Záchranná služba, Letecká záchranná služba) i pohyb ostatních pracovníků Horské služby.

V aplikaci je také možnost zobrazit si body zájmu a jejich specifické údaje (např. skály, vodní toky, pohoří). Velký důraz byl také kladen na fungování aplikace v podmínkách pomalého připojení k datové síti a minimalizaci vybíjení baterie i při extrémních podmínkách (např. mráz).

 

Data realizace

Země realizace: Česká republika

Rozmezí realizace: 2015-2017

Počet obyvatel využívající tísňový systém Středočeského kraje: 2.251 milionu (Jihomoravský, Olomoucký a Liberecký kraj)

Klient: Horská služba ČR

Počet hovorů: 5300  za rok (15 za den)

V provozu: nepřetržitě