Lokalizační a koordinační systém pro cvičení složek IZS, Armády ČR a dobrovolných týmů | GINA Software

Lokalizační a koordinační systém pro cvičení složek IZS, Armády ČR a dobrovolných týmů

Cílem projektu bylo poskytnout softwarové i hardwarové vybavení pro lokalizaci osob v náročném terénu a umožnit tak snazší koordinaci a komunikaci jednotlivých složek cvičení.

7 min.

GINA již několik let podporuje akci Rescue Patrol, která je organizována Záchranáři Česká Kamenice. Rescue Patrol se svými extrémními nároky na fyzickou a psychickou zdatnost účastníků řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaným na území ČR. K letošnímu roku se konal již 19. ročník tohoto cvičení. Cílovými skupinami cvičení jsou základní složky IZS ČR i ze zahraničí, Armáda ČR, záchranné týmy z ČR i  zahraničí a dobrovolné organizace věnující se předlékařské první pomoci. V průběhu cvičení také dochází k testování jednotlivých částí nového vybavení, které záchranné složky pořizují dle své odbornosti, a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám. Nedílnou oblastí tohoto vybavení jsou také lokalizační a emergency systémy.  

 

Poskytované služby 

 

poskytnuté produkty

GINA Central 

GINA GO

GINA Trackers

Realizace 

Cvičení IZS složek, armády a dobrovolníků je důležitou součástí výcviku v kooperaci těchto organizací při záchraně lidských životů, krizových situací i sdílení nových postupů při provádění jednotlivých úkonů. Týmy z celé ČR i zahraničí si zde mohou vyzkoušet řešení těch nejkrizovějších situací a zlepšit schopnosti společné kooperace. GINA poskytuje pro každou z posádek lokátory a aplikace pro mobilní zařízení s OS Android nebo iOS, pomocí kterých jsou jednotlivé týmy sledovány a mohou být vzdáleně lépe koordinovány velitelem zásahu, který celou situaci řídí z mobilního stanoviště. Díky aplikaci GINA Central zde vidí pohyb jednotlivých účastníků včetně jejich historie polohy, nebezpečných a vyhrazených zón, bodů zájmu apod. Díky tomu se záchranáři i vojáci dostanou rychleji na místo, mohou si zaznamenávat v mapě rizikové body i oblasti a vidět ostatní jednotky zasahující na dané události. Tímto lze rapidně zkrátit čas nutný pro nalezení místa události, zrychlit koordinaci a zvýšit efektivitu zásahu. Během týdenní akce si týmy vyzkouší zásah u událostí jako je např. pád letadla, zával, letecká nehoda, radiační nehoda, důlní neštěstí, dopravní nehody a mnohé další.  

Galerie